Mitä ratkaisuja tarjoan? Ilmastonmuutos:

Tätä tekstiä kirjoittaessani olen juuri palannut vapun vietosta Helsingin Ullanlinnasta. Siellä kirsikkapuut olivat puhjenneet kukkaan. Kirsikkapuu kukkii vain hetken. Ilmastotyössä se hetki on nyt – ja se on lyhyt.

EU on maanosamme merkittävin toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa. EU:sta tulee suurin osa päästöihin ja hiilinieluihin liittyvästä lainsäädännöstämme. Siksi europarlamentissa on oltava ilmasto-osaamista.

Päästökauppa on EU:n tärkein työkalu ilmastonmuutoksen hillintään. (https://tem.fi/paastokauppa) Sen ideana on asettaa päästöille hinta ja päästökatto. Päästökatto pienenee joka vuosi. Päästökaupan piirissä on tällä hetkellä noin puolet EU:n päästöistä. Sitä uudistamalla ja tehostamalla järjestelmä alkaa vihdoin tehota. Päästökaupan kehittäminen kuitenkin jatkuu. Sen laajentaminen uusille aloille ja tavoitteiden kiristäminen ovat suurimpia yksittäisiä toimia, joilla päästöjä voidaan Euroopassa vähentää.

Lopulta käytännön ilmastotyö tapahtuu yrityksissä, työpaikoilla, tutkimuslaitoksilla ja kodeissa. EU:n tärkeimpiä tehtäviä on luoda Eurooppaan ilmapiiri, joka tukee uusien innovaatioiden syntyä ja nostaa esiin parhaita ratkaisuita ilmastonmuutoksen torjuntaan. EU:n 2020 käynnistyvän innovaatiorahaston kooksi arvioidaan noin 10 miljardia euroa. https://tem.fi/innovaatiorahasto Innovaatiorahasto on hyvä esimerkki toimenpiteestä, jolla voimme nostaa todellisia ilmastosankareita esiin, luoda uusia yrityksiä ja tulevaisuuden työpaikkoja. Sillä siitä on lopulta kyse. Ilmastonmuutosta torjuessamme olemme luomassa uutta tulevaisuutta, joka on nykyistä houkuttelevampi ja hyvinvoivempi.

En usko, että kovinkaan moni tämän tekstin lukija haluaa tutustua päästökauppadirektiiviin tai EU:n hiilineutraalisuuden tavoitevuosiin kovin tarkasti. Lupaan tehdä sen puolestanne ja puolustaa aina kunnianhimoisinta mahdollista politiikkaa. Tulevaisuudessa menestyvät ilmastoratkaisujen tarjoajat. Ollaan me kaikki niitä ja rakennetaan omille lapsillemme parempi tulevaisuus.

Nyt on jo kiire. Tikka koputtaa puuta: kolme lyhyttä, kolme pitkää, kolme lyhyttä.