Riittääkö bioenergia korvaamaan fossiliset?

Riittääkö bioenergia korvaamaan fossiliset?

Suomi tarvitsee täydellisen energiaremontin. Kaukolämmön tuotannossa vuonna 2014 käytetyistä polttoaineista 70% oli fossiilisia, sähköntuotannossa miltei 25% (Lähde: ET:n energian vuositilastot) ja liikenteessä lähes 100%.

Lämmönkulutuksesta n. puolet on peräisin kaukolämmöstä. Kaukolämmitykseen meneekin suurin osa käyttämästämme kivihiilestä, maakaasusta ja turpeesta. Kaukolämpöä ei voi tuottaa tuulivoimalla, vesivoimalla eikä ydinvoimallakaan (lukuun ottamatta ehkä kahta maamme 400 kaukolämpöverkosta). Ne tuottavat pelkkää sähköä. Aurinkoenergiaratkaisut kaukolämmössä näillä leveysasteilla vaatisivat puolestaan lämmön vuodenaikavarastointia, joiden potentiaali on nykytietämyksen valossa hyvin pieni.

Fossiilisten polttoaineiden korvaajat kaukolämmössä ovat siis lähinnä erilaisia bioenergiaratkaisuja. Mutta mitä tapahtuu, jos nelinkertaistamme bioenergian käytön pelkässä lämmöntuotannossa?

Suomen WWF:n Mitä metsä kestää -raporttia lukiessa voidaan todeta, että kotimaisen energiapuun käytön nelinkertaistaminen lämmityksessä ylittäisi Suomen ekologistaloudellisen hakkuupotentiaalin reippaasti.

Bioenergian käyttöä voidaan kyllä WWF:n raportin mukaan lisätä, mutta sen kasvulla on rajansa. On siis etsittävä muita keinoja. Onneksi niitä on tarjolla ja niistä on yksi ylitse muiden.

Lämmitysenergian tarpeen vähentäminen on avain koko ongelmaan. VTT:n Energy Visions 2050 toteaa, että meidän on realistista tavoitella lähes 80% vähennystä nykyiseen lämmitysenergian tarpeeseen vuoteen 2050 mennessä. Jos ja kun tämä tavoite toteutuu, voisimme korvata bioenergialla kaiken lämmitykseen nyt käytetyn turpeen, kivihiilen ja maakaasun. Tässä skenaariossa bioenergian käyttö ei kuitenkaan lisääntyisi nykyiseen verrattuna.

Suomen on asetettava tavoitteekseen lämmitysenergian käytön rajun vähentämisen. Jos lämmitysenergian määrä putoaisi VTT:n vision mukaan nykyisestä 65 TWh:sta 15 TWh:iin, säästäisimme 0,06€/kWh kaukolämmön hinnalla vuosittain 3 miljardia euroa lämmityskustannuksissamme. Mihin sinä sijoittaisit tuon rahan?

Kommentoi

commentoi