Neljä uusiutuvan energian ongelmaa — ja niiden ratkaisut

Neljä uusiutuvan energian ongelmaa — ja niiden ratkaisut

Ympäristölle haitatonta energiamuotoa ei ole olemassakaan. Fossiilisten energiamuotojen valtakausi on päättymässä, mutta myös uusiutuvissa energiamuodoissa on omat ongelmansa. Ne eivät kuitenkaan estä siirtymistä 100% uusiutuvien valtakauteen.

Listasimme neljä yleistä ongelmaa tai harhaluuloa, jotka liittyvät uusiutuvien energiamuotojen toteuttamiseen – sekä ratkaisut, joilla nämä ongelmat on mahdollista välttää.

1. Uusiutuvan energian lisääminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja pilaa maisemat sekä virkistyskäyttömahdollisuudet.

Uusiutuvissa energiamuodoissakin on eroja. Tämä haaste ratkaistaan valitsemalla uusiutuvan energian muodoista vähiten haitalliset. Tuulivoimalat on sijoitettava tarpeeksi kauas asutuksesta ja tärkeiltä lintualueilta, jotta ne eivät aiheuta melu- ja terveyshaittoja alueen asukkaille ja eliöille. Suomessa on runsaasti sopivaa maata ja merialueita, joille tuulivoimaa voidaan lisätä.

Kestävästi saatavilla olevaa bioenergiaa on rajallinen määrä. Onkin arvioitu, että kestävää bioenergiaa ei riitä korvaamaan fossiilisia kaukolämmöntuotannossa. Väite on perätön. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä kaukolämpöä kuluu niin vähän, että vaikka kaikki fossiiliset korvattaisiin bioenergialla, olisi sen käyttö vuonna 2050 nykyistä vähäisempää.

Nykyistä metsänhoitoa voidaan ja tulee kehittää ekologisemmaksi. Metsät, joista biomassaa kerätään, tuleekin käsitellä kestävästi FSC-kriteerien mukaisesti. Myös metsä- ja maatalouden sivuvirtoja sekä orgaanisia teollisuus- ja yhdyskuntajätteitä on mahdollista hyödyntää tehokkaammin energiantuotantoon.

2. Aurinkoenergia on kallista eikä aurinko paista Suomessa riittävästi, jotta se olisi kannattavaa

Tämä tieto on auttamattomasti vanhentunut. Aurinkopaneelien hinnat ovat romahtaneet ja niiden tuotto on parantunut. Aurinkopaneelit on helppo asentaa pientalojen katoille ja jopa kerrostalojen katoille. Tämän ansiosta aurinkoenergiasta on tullut kannattavaa myös taloyhtiöille. Pitkän ja valoisan kesämme ansiosta Suomessa aurinkosähkön tuotto on yhtä hyvä kuin Pohjois-Saksassa.

3. Puu vaatii kaukolämmöntuotannossa aina kaverikseen turvetta tai kivihiiltä

Tämän väitteen esittäjien kannattaa käydä tutustumassa esimerkiksi Porvoon Tolkkisten tai Tammisaaren Koivuniemen voimalaitoksiin. Kumpikaan näistä isoista CHP-laitoksista ei tarvitse tippaakaan turvetta tai kivihiiltä tuottaakseen tehokkaasti sähköä ja lämpöä. Sama temppu on helppo tehdä myös kaikissa muissa suomalaisissa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.

4. Kivihiilellä, turpeella ja biomassalla toimiva kaukolämpö on ainut mahdollisuus taata riittävä lämmitys taajamiin talven pakkasilla.

Taajamien lämmöntuotannossa runsaspäästöisellä ja varsin energiatehottomalla kaukolämpöverkolla on vahva monopoliasema. Monopoli määrittää hinnan, eikä talon omistajilla ole usein edes mahdollisuutta valita muuta lämmitysratkaisua. Nykyinen rakennustapa matalaenergiataloineen sopii kuitenkin huonosti kaukolämmölle.

Maa- ja ilmalämpöpumput ovat ympäristöystävällisiä lämmitysratkaisuja. Ne hyödyntävät ulkoilmaan tai kotimaiseen maaperään sitoutunutta aurinkoenergiaa. Alkuinvestoinnin jälkeen lämmityskulut ovat huomattavasti pienemmät kuin kaukolämmöllä. Geoterminen maalämpövoimala puolestaan mahdollistaa lähes päästöttömän kaukolämmön tuoton.

Riku Eskelinen ja Terhi Suvilehto

Kommentoi

commentoi