Vaaliteemat

Vaaliteemat

Lapsekkaampi Helsinki

Poliittisesti tärkeimmät päätökset lapsiamme koskien tehdään kunnissa. Kunnissa päätetään lastemme varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, vapaa-ajan toiminnoista ja elinympäristöstä. Maakuntauudistuksen seurauksena yhä isompi osa kuntien tehtävistä liittyy juuri näihin asioihin. Siksi kuntavaalien kärkiteema ovat
Read more

Luonnollisempi Helsinki

Aikamme suurimmat ympäristöhaasteet ovat ilmastonlämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Molempia ilmiöitä kiihdyttää vaarallisesti ihmisen oma toiminta. Kulutamme liikaa. Olen saanut työskennellä näiden ongelmien ratkaisemisen parissa Suomen merkittävimmissä ympäristöjärjestöissä vuodesta 2007
Read more

Riittääkö bioenergia korvaamaan fossiliset?

Suomi tarvitsee täydellisen energiaremontin. Kaukolämmön tuotannossa vuonna 2014 käytetyistä polttoaineista 70% oli fossiilisia, sähköntuotannossa miltei 25% (Lähde: ET:n energian vuositilastot) ja liikenteessä lähes 100%. Lämmönkulutuksesta n. puolet on peräisin kaukolämmöstä. Kaukolämmitykseen meneekin suurin
Read more